Hur ställer jag in IPTV på TVIP Box?

Hur korrigerar jag EPG-tiden på Formuler Z-rutan?


At gånger upplever användare Epg-problem som inte är synkroniserade på grund av tidszonsskillnader. Följ stegen nedan för att ändra EPG-läge och justera EPG-förskjutning för att få rätt tidslinje på EPG. 📝Tillämpliga modeller: ✅ Mytvonline 1 modeller


  1. Mytvonline 1 > Inställningar > Manuell EPG Offset
  2. Ta reda på hur långt ifrån EPG är fel för din tidszon och försök +/- det numret i förskjutningen
  3. Kontrollera om EPG-data är uppradade korreclty

📝Tillämpliga modeller: ✅ Mytvonline 2 modeller


  1. Mytvonline 2 > Anslutningar > Aktuell portal – Redigera – Bläddra ner till botten och ändra EPG-läge till UTC eller Normal – Bläddra ner till botten och ställ in EPG-förskjutning om det behövs
  2. Tryck på UPDATE
  3. Kontrollera om EPG-datauppställningen är korrekt