Sådan opsættes IPTV på TVIP Box?

Hvordan korrigeres EPG-tiden på Formuler Z-boksen?


At gange oplever brugere Epg ude af synkroniseringsproblem på grund af tidszoneforskelle. Følg nedenstående trin for at ændre EPG-tilstand og justere EPG-forskydning for at få den korrekte tidslinje på EPG. 📝Gældende modeller: ✅ Mytvonline 1 modeller


  1. Mytvonline 1 > Indstillinger > Manuel EPG Offset
  2. Find ud af, hvor langt væk EPG der er forkert for din tidszone, og prøv +/- det tal i forskydningen
  3. Kontroller, om EPG-dataene er opstillet korrekt

📝Gældende modeller: ✅ Mytvonline 2 modeller


  1. Mytvonline 2 > Forbindelser > Nuværende portal – Rediger – Rul ned til bunden og skift EPG-tilstand til UTC eller Normal – Rul ned til bunden og indstil EPG-forskydning, hvis det er nødvendigt
  2. Tryk på UPDATE
  3. Kontroller, om EPG-dataopstillingen er korrekt