Hvordan sette opp IPTV på TVIP Box?

Hvordan korrigere EPG-tid på Formuler Z-boksen?


Ent ganger opplever brukere Epg ute av synkroniseringsproblemet på grunn av tidssoneforskjeller. Følg trinnene nedenfor for å endre EPG-modus og justere EPG-forskyvning for å få riktig tidslinje på EPG. 📝Aktuelle modeller: ✅ Mytvonline 1 modeller


  1. Innstillinger for Mytvonline 1 > > manuell EPG-forskyvning
  2. Finn ut hvor langt unna EPG-en som er feil for tidssonen din, og prøv +/- det tallet i forskyvningen
  3. Sjekk om EPG-dataene er justert opp correclty

📝Aktuelle modeller: ✅ Mytvonline 2-modeller


  1. Mytvonline 2 > Connections > Gjeldende portal – Rediger – Rull ned til bunnen og endre EPG-modus til UTC eller Normal – Rull ned til bunnen og sett EPG-forskyvning om nødvendig
  2. Trykk UPDATE
  3. Kontroller om EPG-dataoppstillingen er riktig