Kako instalirati M3U IPTV Listu na MAG250 BOX

Video vodič koji će vam pokazati kako instalirati M3U IPTV datoteku na MAG250 BOX:

Koraci za učitavanje playlist sa USB diska ili preko SMB / NFS mreže:

Spisak za izvođenja je datoteka koja ima thae format kao ime datoteke. m3u. Tip kodinga je UTF-8 (preporučuje se).

Učitavanje liste za playlist

Playlist učita na STB sa USB diska ili iz dijeljene mrežne fascikle (prvo morate osigurati mrežni pristup ovom resursu

  • Otvorite Kućni medij.
  • Otvorite obaveznu fasciklu koja sadrži spisak za izvođenja. Fascikla se može nalaziti na povezanom USB pogonu ili zajedničkom mrežnom resursu.
  • Otvorite datoteku spiska za reproduciranje (*.m3u) sa OK ključem na RC;
  • Izaberite opciju u pojavilog prozora Otvori spisak za izvođenja:
   • Vidi sadržaj liste za izvođenja (F1 na RC);
   • Počni da sviraš sve ploče(F2 na RC);
   • Dodajte sve zapise u IPTV kanale(F3 na RC).

<MAG m3u

Pregledanje sadržaja liste playlist

Vidi opciju sadržaja liste playlist (F1 na RC) otvara spisak za izvođenja za pregledanje njegovog sadržaja. U režimu prikaza liste kanala (bez playbacka) pruže se sljedeće operacije na kanalima :

 • Navigiranje kroz listu kanala (Dolje i gore dugmad na RC – prebacite se na sljedeći i prethodni kanal liste, odnosno; Leva i Desna dugmad na RC- pomerite se na početak i kraj liste, odnosno).
 • Započnite sa igrom trenutnog kanala pritiskom na OK na RC (opis operacija sa playlistom u režimu za playback – vidi ispod, za Početak igranja svih zapisa opcija). Kada izađete iz režima za playback (po izlaznom dugmetu na RC), vraćate se u režim gledanja liste za playlist.
 • Adding/Removing channels to Favorites (F3 on RC).
 • Kopiranje potrebnih kanala za dodavanje na IPTV listu kanala:

1. odaberite potrebne kanale sa liste za izvođenja (koristite dugme F2 na RC ili Izaberite komandu iz menija Operacije);
2. ako želite odabrati sve kanale na listi – morate koristiti Select All command from Operations menu;
3. kopiraj odabrane kanale (Kopiraj naredbu iz menija Operacije).

Kopiraj naredbu iz menija Operacije

4. idi na PROZOR IPTV kanala (TV dugme na RC);
5. u prozoru IPTV kanala zalepi kopirane kanale u glavnu IPTV listu kanala ili u željenu fasciklu (pritisnite Dugme Meni na RC da otvorite Meni Operacije, aktivirajte Komandu Zalepi).

Počni da sviraš sve ploče

Započni sa igrom svih opcija zapisa (F2 na RC) počinje sa playbackom prvog kanala playlist. Tokom playbacka kanala dostupne su sljedeće operacije:

 • OK ili Izlazna dugmad na RC- prelazi na način gledanja liste kanala u kombinaciji sa info-blokom (smanjen prozor koji prikazuje playback kanala). Možete se navigirati kroz listu kanala (Dolje i gore dugmad na RC – prebaciti se na sljedeći i prethodni kanal liste, odnosno; Leva i Desna dugmad na RC- pomerite se na početak i kraj liste, odnosno). Vratite se u režim cijelog ekrana – pritiskom na dugme OK .
 • Dolje / Gore dugmad na RC – idite na sljedeći/prethodni kanal.

Dodaj sve zapise u IPTV kanale

Dodajte sve zapise u OPCIJU IPTV kanala (F3 na RC) dodaje cijeli sadržaj popisa za izvođenja na glavnu IPTV listu kanala.

Nabavi pretplatu ovdje.